Villkor i Sammanfattning

Vid ett engångsköp kostar en MyDogBox 299 kr (alltid värde på 325-450kr) och innebär att du köpt en enstaka MyDogbox. Det är ingen prenumeration och dina kortuppgifter sparas ej.
Prenumerationen löper månad för månad och förnyas automatiskt men kan avslutas utan bindningstid för månadsbox eller varannan månads-box. Avsluta innan den 15:e i varje månad för att avboka nästa box. Boxen skickas ut den 2:a i varje månad. Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, som skapas när du startar prenumerationen, klickar på ’Mina sidor’ i vänstra hörnet, klicka på din prenumeration och sedan ’Avsluta prenumeration eller skicka oss ett mail på kontakt@mydogbox.com så hjälper vi dig. Alla priser är inklusive moms.

När du startar en prenumeration kommer det betalkort du anger vid köpet att debiteras direkt vid köp för första MyDogBox leverans och sedan den 1:a i varje månad tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Tillämpning och Konsumentskydd
De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med DogBox Org Nummer 559009-8694
, nedan kallat ”MyDogBox”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på dogbox.se.

Priser och Avgifter
De priser som anges på mydogbox.com anges inklusive mervärdesskatt (moms). MyDogBox har kassa via kortbetalning genom Stripe. 

Upprättande av avtal om köp
MyDogBox varor beställs på mydogbox.com eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av MyDogBox via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. MyDogBox ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.mydogbox.com kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leveranstider
Efter ingången Prenumeration kommer en Produkt att levereras enligt den prenumerationsmodell som har valts. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Köp före den 15e i varje månad får sin första MyDogBox skickad samma månad.  Din månadsprenumeration innebär att du får en MyDogBox som skickas från vårt lager senast den 15e i varje kalendermånad.

Leverans
MyDogBox använder följande fraktalternativ:
MTD postpaket, som kan lämnas i brevlåda av tidningsbud.
Schenker ombud, varorna skickas till närmaste -utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms eller email med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.
MyDogBox normala leveranstid är 1 – 4 arbetsdagar från det att MyDogBox har bekräftat din beställning via e-post.
I samband med att din order skickas från vårt lager skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 4 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 4 arbetsdagar ber vi dig att kontakta vår hundtjänst.
Prenumerations-boxarna skickas den 2:a varje månad med leveranstid på 1 – 3 arbetsdagar

Outlösta Paket/Försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till MyDogBox. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till MyDogBox administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och MyDogBox eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som MyDogBox har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till MyDogBox ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts. MyDogBox förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, kontakta kundtjänst. MyDogBox har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.
Du som konsument har 3 års reklamationsrätt. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande.

Du har rätt att undersöka varan
För att veta om du vill ha en vara måste du kunna undersöka den. Men ska du kunna lämna tillbaka varan måste den vara i oförändrat skick. Du får inte använda en vara eller hantera den på ett sätt som inte är nödvändigt. Gör du det kan säljaren kräva ersättning för varans värdeminskning. Förutsatt att säljaren har informerat om att en eventuell värdeminskning ska ersättas.

Retur
Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Allt ska skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och ska skickas med.
Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att MyDogBox tog emot returen.
Återbetalning sker endast genom åtebetalning till betalkort som användes vid köpet eller insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och MyDogBox rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.
För information eller hjälp vid retur kontakta MYDogBox kundtjänst.
Använd ångerblankett på Konsumentverkets webbplats.

Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.
Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen mydogbox.com och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador
MyDogBox ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. MyDogBox rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar MyDogBox kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför MyDogBox skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska MyDogBox förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som MyDogBox rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter
MyDogBox ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med MyDogBox samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från MyDogBox, eller MyDogBox samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Pris- och Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig MyDogBox rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är MyDogBox inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen
Genom att lämna omdömen kring produkter på mydogbox.com eller på en av MyDogBox sociala mediekanaler ger du också MyDogBox rätten att publicera dem på mydogbox.com samt i andra kanaler och medier. MyDogBox förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.
För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med MyDogBox kundtjänst på kontakt@mydogbox.com

Ansökan och bundenhet
Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år.
När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Produkt har eller kommer att skickas till dig.
Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får leverans av en Produkt till den av dig angivna adressen.
Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

Betalning
Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
Om Prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid (innan den 15:e i varje månad för att stoppa nästa MyDogBox order) så förlängs den.
Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard). 

Uppsägning och automatisk förlängning
Både du och vi får när som helst, utan angivande av skäl, säga upp Prenumerationen till upphörande vid utgången av då gällande prenumerationsperiod.
Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller genom att kontakta oss. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Vi har en månads uppsägningstid på löpande Prenumeration. Din prenumeration måste avslutas senast innan den 1:e i månaden om du inte vill ha nästkommande månadsbox. Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på ’Mina sidor’  klicka på din prenumeration och sedan ’Avsluta prenumeration’.
Om Prenumerationen inte har sagts upp vid utgången av den inledande prenumerationsperioden på en månad, förlängs Prenumerationen automatiskt med en månad i taget till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

Ångerrätt
Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar en Produkt. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.
Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till kontakt@mydogbox.com.
Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se Återbetalningspolicy).

Återbetalningspolicy
Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt , kommer vi att genomföra återbetalning senast inom 14 dagar från det att vi mottagit meddelandet. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till oss.
Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.
Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

Ansvar
Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.Vi tar inte ansvar för skador orsakade av innehållet i boxarna. Vi uppmanar att alltid övervaka era hundar när de använder innehållet i lådorna.

Befrielsegrunder
Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.